کلان داده ها چیست؟


عبارت Big Data مدت‌ها است که برای اشاره به حجم‌های عظیمی از داده‌‌ها که توسط سازمان‌های بزرگی مانند گوگل یا ناسا ذخیره و تحلیل می‌شوند مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ اما به تازگی، این عبارت بیشتر برای اشاره به مجموعه‌های داده‌ای بزرگی استفاده می‌شود که به‌قدری بزرگ و حجیم هستند که با ابزارهای مدیریتی و پایگاه‌های داده سنتی و معمولی قابل مدیریت نیستند. مشکلات اصلی در کار با این نوع داده‌‌ها مربوط به برداشت و جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، جست‌وجو، اشتراک‌گذاری، تحلیل و نمایش آن‌ها است.

این مبحث، به این دلیل هر روز جذابیت و مقبولیت بیشتری پیدا می‌کند که با استفاده از تحلیل حجم‌های بیشتری از داده‌ها، می‌توان تحلیل‌های بهتر و پیشرفته‌تری را برای مقاصد مختلف، از جمله مقاصد تجاری، پزشکی‌ و امنیتی، انجام داد و نتایج مناسب‌تری را دریافت کرد. بیشتر تحلیل‌های مورد نیاز در پردازش داده‌های عظیم، توسط دانشمندان در علومی مانند هواشناسی، ژنتیک، شبیه‌سازی‌های پیچیده فیزیک، تحقیقات زیست‌شناسی و محیطی، جست‌وجوی اینترنت، تحلیل‌های اقتصادی و مالی و تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. حجم داده‌های ذخیره‌شده در مجموعه‌های داده‌ای Big Data، عموماً به خاطر تولید و جمع‌آوری داده‌‌ها از مجموعه بزرگی از تجهیزات و ابزارهای مختلف مانند گوشی‌های موبایل، حسگرهای محیطی، لاگ نرم‌افزارهای مختلف، دوربین‌ها، میکروفون‌ها، دستگاه‌های تشخیص RFID، شبکه‌های حسگر بی‌سیم و غیره با سرعت خیره‌کننده‌ای در حال افزایش است.

خدمات قابل ارائه در حوزه بیگ دیتا


هرگاه سازمان‌ها و یا بنگاه‌های تجاری در یکی موضوعات: ذخیره‌سازی و تجمیع و تلفیق داده‌ها یا سرعت و کارایی سیستم‌ها با چالشِ کمبود منابع یا کاستی‌های Performance، برخورد می‌کنند و این کاستی‌ها با Scale Up قابلیت مدیریتِ بهینه ندارند، زیرساخت‌های تکنولوژیک Big Data، امکان Scale Out برای توزیع ذخیره‌سازی‌ها یا توزیع پردازش‌ها را به ارمغان خواهند آورد. اینجاست که کارشناسان خبره شرکت ما ضمن بررسی Business Problems وBusiness Needs‌های مطرح شده، بهترین Big Data Solution را طراحی و ارائه می‌نمایند. در نهایت پیاده‌سازی راهکارهای کلان داده ، منجر به تولید ارزش‌های مبتنی بر داده در سازمان‌ها و یا بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.

خدمات کلان داده‌ها (مه داده) ما عبارت‌اند از:

  • نصب، راه‌اندازی و تنظیمات زیرساخت‌های بیگ دیتا (Hadoop و YARN)
  • طراحی و مدیریت انواع پایگاه‌های داده‌ای Key Value، Graph، Columnar، Document Store و in Memory از قبیل: Redis، mongoDB، Cassandra،HBase ، Neo4j، Riak و ….
  • پردازش جریان داده‌ها با Apache Storm، Apache samza، Apache Spark، Apache Flink و ….
  • انجام محاسبات و یادگیری ماشین با TensorFlow، Apache Hama، Apache Mahout، MLLib، GraphX و ….
  • به‌کارگیری انواع واسط SQL از قبیلHive، Impala، Spark SQL، Drill و ….
  • انتقال داده‌ها با Apache Flume ، Apache sqoop و ….
  • پیام‌رسانی و مدیریت صف با Apache Kafka، ZeroMQ و ….
  • طراحی و مدیریت جستجو و Index گذاری با elasticserach، SolR و ….
  • مدیریت Log File ها با Fluentd، Logstash، ELK و …