چهارمین نمایشگاه تراکنش ایران که از بیست و دوم آبان‌ماه آغاز شده بود، روز پنج‌شنبه بیست و چهارم آبان‌ماه با معرفی استارتاپ‌های برتر جشنواره شهرهوشمند به کار خود پایان داد. در این مراسم که جمعی از مدیران ارشد حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک و تیم‌های مختلف استارتاپی حضور داشتند، با اعلام هیئت داوران، جشنواره شهرهوشمند استارتاپ‌های برتر خود را شناخت.

جشنواره شهرهوشمند که یکی از سه بخش اصلی چهارمین نمایشگاه تراکنش ایران بود، طی دو مرحله برگزار گردید که در مرحله نخست، 25 استارتاپ برتر معرفی شدند و در بخش دوم، به این استارتاپ‌ها فرصتی داده شد تا فعالیت‌های خود را معرفی کنند. در نهایت نیز از میان آن‌ها،  فناوران اطلاعات سخن به‌عنوان برترین استارتاپ‌ حاضر در این جشنواره، موفق به دریافت لوح افتخار برترین استارتاپ‌ها گردید.